Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Report

Et demokrati i eksistensiell krise? En diskursanalyse av Det demokratiske partiets debatt om valg, stemmerett, demokrati og tverrpolitisk samarbeid i Joe Bidens første år som USAs president

Subjects: demokrati; tverrpolitisk samarbeid; valg

  • Source: Dietz, Jakob Fossland. Et demokrati i eksistensiell krise? En diskursanalyse av Det demokratiske partiets debatt om valg, stemmerett, demokrati og tverrpolitisk samarbeid i Joe Bidens første år som

Record details

×
Report

Å gjøre opp regning uten vert? Carter, Camp David, Jordan og Syria

Subjects: USA; Camp David; fredsavtale

  • Source: Thoresen, Emma Skovro. Å gjøre opp regning uten vert? Carter, Camp David, Jordan og Syria. Master thesis, University of Oslo, 2021

Record details

×
Report

The Essence of Obama’s War: The Decision-making Behind President Obama’s Afghanistan Surge

Subjects: Afghanistan; Decision-making process; Department of State

  • Source: Vika, Sanaa Bhatti. The Essence of Obama’s War The Decision-making Behind President Obama’s Afghanistan Surge. Master thesis, University of Oslo, 2020

Record details

×
Report

Klassisk avskrekkingsteori i møte med moderne krigføring Implikasjoner av utviklingen i russisk militærmakt for avskrekking og strategisk stabilitet

Subjects: krisestabilitet; avskrekking; moderne krigføring

  • Source: Norberg, Ingvild Katariina. Klassisk avskrekkingsteori i møte med moderne krigføring Implikasjoner av utviklingen i russisk militærmakt for avskrekking og strategisk stabilitet. Master thesis,

Record details

×
  • 1-10 of  95 results for ""USA""